Joulukuu

CHEF TSUTSUNEN

Gunu Supreme

VANHA STUDIO 123

1.12. klo 19.00
keikka 20.00

Trumpetisti Mikko Gunu Karjalaisen johtama trio


CHEF TSUTSUNEN

Husband

VANHA STUDIO 123

15.12. klo 19.00
keikka 20.00